Wasiliana nasi | MMM | Barua Pepe |

Social welfare Services

Kitengo cha Ustawi wa Jamii


Zifuatazo ni huduma zinazotolewa na kitengo cha Ustawi wa Jamii:

 • Kufanya uchunguzi na kutoa msamaha  kwa  wagonjwa wasio na uwezo na wale walio kwenye makundi hatarishi
 • Kutoa ushauri wa kisaikolojia kwa wagonjwa/ndugu wa wagonjwa na watumishi wenye matatizo ya kijamii au kisaikolojia
 • Kuhudhuria kliniki ya uangalizi na matibabu ya UKIMWI (CTC) na kutoa ushauri kwa wagonjwa kwa wale watakaobainika kuwa na matatizo ya kijamii ambayo hupelekea kuwa wafuasi wazuri wa dawa
 • Kuhudhuria  major ward rounds na social ward rounds ili kugundua wagonjwa watakaohitaji huduma ya ki ustawi
 • Kushuhulikia mashauri ya ukatili wa jinsia na ukatili dhidi ya watoto
 • Kushirikiana na vitengo vingine katika shuhuli za uchangiaji damu
 • Kuwaunganisha wagonjwa na vyanzo vingine vya huduma nje ya hospitali
 • Kuwaunganisha wagonjwa na familia zao
 • Kushuhulika na wagonjwa waliotelekezwa wakiwemo watoto wachanga
 • Kushuhulikia mashauri mengine ya kijamii kwa kadiri yatakavyoibuka
 • Kutoa elimu ya afya kwenye jamii kwaajili ya kuleta uelewa juu ya masuala mbalimbali yahusuyo afya
 • Kufanya supportive supervision kwa vituo vya afya


Muda wa huduma: 

kuanzia saa 1:30 hadi saa 9:30 kila siku za kazi